Các bài viết tại Giaodichnha.com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại Giaodichnha.com nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. Giaodichnha.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Giaodichnha.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Giaodichnha.com.

Quy định đăng tin rao vặt tại khu vực diễn đàn

  1. Thành viên chịu trách nhiệm hoàn toàn với nội dung đăng tin giao dịch.
  2. Không dùng tin rao vặt để spam, đăng trùng lắp hoặc có nội dung không phù hợp.
  3. Ban Quản Trị toàn quyền bố trí lại, biên tập nội dung hoặc xóa các tin đăng không phù hợp.
  4. Các trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần, BQT sẽ xóa tư cách thành viên.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại Giaodichnha.com.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, do không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Giaodichnha.com.

Thân ái,